Marathi

न विरघळलेली साखर

चहाचा कप घेऊन तुम्ही खिडकीत बसलेले असता …
अवती भोवती पाहता हळूच
चहाचा घुटका घेताना तुमच्या लक्षात येते,
अरेच्या! साखरच घालायला विसरलो कि काय…

पुन्हा जाऊन साखर घालायचा कंटाळा आलेले
तुम्ही कसाबसा तो कडू
चहा संपवता आणि नजरेस
पडते ती, कपाच्या तळाशी बसलेली न
विरघळलेली साखर….

आयुष्य असच असतं…
सुखाचे क्षण तुमच्या अवती भोवतीच असतात,
त्यांच्याकडे जरा डोळसपणे बघायला शिकले पाहिजे…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s